Word Vriend van de Zangschool Utrecht. Daarmee ondersteun je de concerten en activiteiten van de Zangschool Utrecht. Zo draag je bij aan de zangontwikkeling van kinderen én aan het Utrechtse Culturele leven.
Voor 50,- per jaar ben je al Vriend van de Zangschool Utrecht. Een vriend krijgt er natuurlijk wel iets voor terug. Zie hier onder voor de mogelkjkheden:
. 50,-  starttarief, daarvoor ontvangt u één gereserveerde VIP-plek bij een regulier concert
. 75,- één gratis toegangskaart en VIP-plek bij een regulier concert
. 100,- twee gratis toegangskaarten met VIP-plek


Geef je op door een mailtje te sturen aan Stichting Canta Utrecht: cantautrecht@gmail.com.
of maak een bedrag over op
Stichting Canta Utrecht
NL10 SNSB 0706 1343 70, onder vermelding van: vriend van Zangschool Utrecht