Thea Bakker
Thea Bakker studeerde aan het conservatorium in Utrecht (HKU) kerkmuziek (um), koordirectie, zang en de bijvakken piano en orgel.
Daarnaast volgde zij diverse masterclasses, cursussen, lessen en workshops in binnen- en buitenland op het gebied van kinderkoorzang,  solo zang, koordirectie en koorregie. De laatste jaren heeft zij zich in de Lichtenberger methode verdiept.
Naast de zangschool waar zangles en koorscholing gegeven wordt aan volwassenen en kinderen dirigeert zij diverse koren, coacht kleinere ensembles en zingt in diverse ensembles